CELKOVÝ VZHLED: Symetrický, vyvážený, aktivní, výkonný, s vyváženým pohybem; spolehlivý, s laskavým výrazem
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: poslušný, inteligentní a s přirozenými vlohami k práci; laskavý, přátelský, přívětivý a důvěřivý.
Golden Retriever  standard (v originálním znění FCI http://www.retriver.cz/zdravi/standard_gr_eng.htm )

 
Tvorba stranek pro chovatele